21 kwietnia, 2021

eFinanse.info.pl

Finanse z kraju i ze świata.

Alimenty na dziecko w przypadku wspólnej opieki

Przyznanie alimentów na dziecko po tym, jak rodzice nie są już razem w związku małżeńskim, jest zwykle konieczne, aby zapewnić dziecku pomoc i wsparcie przez całe jego małoletnie lata.

Zwykle alimenty są wypłacane dziecku do momentu ukończenia nauki. Zdarzają się przypadki, w których wspólna opieka może obniżyć płatności, ponieważ oboje rodzice zapewniają takie samo wsparcie i pomoc przez cały okres wizytacji i opieki. Kiedy dwoje rodziców nie może pozostać w związku małżeńskim, często rozwiązują małżeństwo poprzez rozwód lub prawną separację. W przypadku rozwodu obie strony ustalą, jak podzielić opiekę nad dziećmi po zakończeniu związku. Gdy jest to przyjazny i pokojowy proces, w którym oboje małżonkowie mają taką samą potrzebę opieki nad dzieckiem, możliwa jest wspólna opieka i ustalanie wszystkich ważnych kwestii związanych z przyszłością dziecka. Wtedy zarówno matka, jak i ojciec mają równy czas i wpływ na małoletnie dzieci. W wielu sytuacjach oboje rodzice mają pracę lub karierę zawodową, która zapewnia młodemu człowiekowi wsparcie finansowe, jednak nie zawsze tak jest. Jest wiele przypadków, w których oboje rodzice rozwodzą się, a jedna osoba zarabia znacznie więcej niż drugi rodzic. To tam, gdzie istnieje nierówność dochodów w gospodarstwie domowym, konieczne są alimenty na małżonka i dziecko.

Alimenty na dziecko w przypadku wspólnej opieki

Mieszkając z rodzicem, który zarabia mniej, dziecko może potrzebować więcej pomocy finansowej.

W każdej chwili można również złożyć wniosek o podniesienie alimentów, gdy zachodzi taka potrzeba, przykładowo dziecko idzie do szkoły średniej lub na studia. Jeśli ojciec lub matka mają większe możliwości zarabiania, być może taki rodzic będzie musiał zapłacić wyższe alimenty, aby zapewnić dziecku opiekę do czasu, gdy drugi rodzic uzyska lepsze dochody lub większe możliwości zatrudnienia. W uzyskaniu wszelkich potrzebnych świadczeń udzieli porady adwokat alimenty Warszawa. Sędzia, który nadzoruje rozwód i wszelkie niezbędne wsparcie, określi, jaka wysokość alimentów jest odpowiednia na podstawie poziomu dochodów i zaangażowania obojga rodziców. Jednak sędzia weźmie pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka.