5 grudnia, 2021

eFinanse.info.pl

Finanse z kraju i ze świata.

Jakie obszary zadań należą do geodety?

Zadania geodety wiążą się z pracą w różnych dziedzinach budownictwa, należy wiedzieć, że geodezja to praca niezbędna w wielu zawodach, na przykład w budownictwie, inżynierii lądowej, kartografii czy geoinformacji, gdzie praca geodety jest konieczna.

Jeśli zobaczysz w swoim mieście, że buduje się budynek, brukuje ulicę lub zmienia bieg małej rzeki, na pewno będzie tam obecny geodeta. Oczywiście geodeci to specjaliści, którzy mają odpowiednie wykształcenie przygotowali się w istotny sposób do wykonywania wykonywanej pracy. Do zadań geodety należy znajomość terenu i umiejętność znalezienia wszelkich szczegółów. Posiadają również wiedzę na temat istniejących technik topograficznych, które pozwalają uchwycić rzeczywistość terenu na płaszczyźnie. Jest to określane jako badanie topograficzne, polega na odtworzeniu terenu na płaskiej powierzchni. Aby przenieść trójwymiarowość terenu, wykorzystuje się trzy osie współrzędnych X i Y odnoszą się do planimetrii, a Z do altimetrii. Za pomocą linii, geometrycznych kształtów i znaków typowych dla kartografii szczegółowo opisuje się dany teren. Do zadań geodetów należy wykonywanie prac kartograficznych i topograficznych takich jak tyczenie, pomiary, wyceny gruntów wiejskich i miejskich, grup działek. Może prowadzić prace z obszarów takich jak kartografia dla katastru, ewidencja majątkowej, dokumentacja dla notariuszy, urzędów miejskich, planowania przestrzennego, urbanistyki, zasobów naturalnych i wszelkich podmiotów związanych ze środowiskiem. Jest przeszkolony do planowania projektów kierunkowych, wykonawczych i zarządzania procesami w robotach budowlanych i budownictwie w dziedzinie geodezji, gdzie może wykonywać również wszelkiego rodzaju prace.

Czasami wspiera analizę i kontrolę wpływu na środowisko, systemy zarządzania i wykonuje różne prace w zakresie ochrony środowiska.

Może pracować przy tyczeniu parków krajobrazowych, czy też różnego rodzaju akwenów wodnych do nich należących. Może rozstrzygać spory sąsiedzkie dotyczące przebiegu granic, dzielenia działek, czy praw własności. Często jego główną praca w wielu misjach będzie właśnie podział działki Wieliczka.