8 grudnia, 2022

eFinanse.info.pl

Finanse z kraju i ze świata.

Windykacja należności w problematycznych przypadkach

Czasami kontakty z klientami układają się dobrze, ale tylko do czasu, kiedy kontrahent płaci faktury w terminie.

Kiedy się spóźnia, to oczywiście można trochę poczekać, ale gorzej sytuacja wygląda w momencie, kiedy kontrahent nie ma zamiaru wcale zapłacić faktury i to już robi się dużym problemem. Jeżeli nie możemy odzyskać należności we własnym zakresie, to powinniśmy skorzystać z oferty firmy windykacyjnej, która zajmie się kontaktem z dłużnikiem i postara się skłonić go do zwrotu należności w odpowiednim terminie. Firmy windykacyjne dostosowują różnego rodzaju monity, które mają ostatecznie doprowadzić do odzyskania należności. Jeżeli to się nie udaje, firma windykacyjna zaprzestaje swoich działań i nakłania klienta do tego, by skorzystał z postępowania sądowego, a następnie odzyskał pieniądze poprzez komornika. Taka windykacja należności jest stosowana przez wiele firm.
Windykacja należności w problematycznych przypadkach

Windykacja należności – jakie są metody?

Głównym zadaniem windykatorów jest negocjowanie z dłużnikiem warunków spłaty zadłużenia przy jednoczesnym poinformowaniu dłużnika, że w razie braku spłaty sprawa zostanie skierowana do sądu i konieczności zapłaty nie da się uniknąć, gdyż zostanie będzie ona zrealizowana poprzez zajęcie komornicze. Każdy dłużnik chce takiej sytuacji uniknąć, więc będzie się starał w miarę możliwości szybko zorganizować odpowiednią sumę pieniędzy na spłatę swojego zadłużenia. Windykatorzy wysyłają do dłużników monity informując ich, jaka jest wysokość ich zadłużeń i kiedy należy dokonać zwrotu. Te monity wywierają wpływ, a dłużnik zdaje sobie sprawę, że na spłatę zostało mu już bardzo mało czasu. Metody wykorzystywane przez windykatorów są oczywiście zgodne z prawem i moralne. Prawo daje windykatorom możliwość wywierania nacisku na dłużników, lecz może być to wyłącznie nacisk opierający się w ramach zasad prawa. Windykacja należności nigdy nie powinna wychodzić poza ramy prawne.