1 grudnia, 2023

eFinanse.info.pl

Finanse z kraju i ze świata.

Dofinansowanie PFRON dla osób zatrudnionych i otwierających działalność gospodarczą

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Państwo wspiera organizacje pozarządowe, które zajmują się ożywianiem zawodowym niepełnosprawnych, tworzą nowe miejsca pracy, mogą być to także kursy oraz szkolenia czy też programy stypendialne. Fundusz PFRON współpracuje z firmami, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, w tym przypadku jest to dofinansowanie do zatrudnienia. Fundusz może zostać wykorzystany przykładowo na dostosowanie stanowiska pracy dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

Dofinansowanie PFRON dla osób zatrudnionych i otwierających działalność gospodarczą

Dofinansowania i dotacje PFRON

Co roku ustalona jest wysokość dofinansowania dla firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. Jest ona zależna od stopnia niepełnosprawności, w 2023 roku najwyższa kwota wynosi 2400 zł, w tym przypadku jest to dofinansowanie dla pracowników o znacznym stopniu niepełnosprawności. 1350 zł to kwota, która przysługuje pracodawcy zatrudniającemu pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz 500 zł dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności. Fundusz PFRON wypłaca dofinansowanie w wysokości, która jest uzależniona od etatu, w przypadku jeżeli pracownik zatrudniony jest na pół etatu, wówczas firma otrzyma dofinansowanie w wysokości połowy ustalonej kwoty w przypadku zatrudnienia na pełny etat.

Dotacje oraz dofinansowania PFRON dotyczą także osób niepełnosprawnych, które rejestrują własną działalność gospodarczą, w tym przypadku osoby muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności oraz powinny być zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. W tym przypadku kwota dotacji będzie uzależniona od zobowiązania prowadzenia działalności przez określoną ilość czasu, jeżeli będzie to okres co najmniej 24 miesięcy, wówczas kwota dotacji może wynosić nawet 15 krotność przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku zobowiązania na okres co najmniej jednego roku, będzie to dotacja nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym.

Obecnie dofinansowania i dotacje PFRON mogą zatem dotyczyć osób niepełnosprawnych, które zatrudnione są przez firmy, lub też będą chciały założyć własną działalność gospodarczą czy też prowadzić działalność rolniczą. Często dofinansowanie może wiązać się z przystosowaniem miejsca pracy, może być to przykładowo zniwelowanie bariery architektonicznej w postaci przygotowania podjazdu czy też windy dla wózka inwalidzkiego.