25 kwietnia, 2024

eFinanse.info.pl

Finanse z kraju i ze świata.

Kredyt hipoteczny dla rolników – jak to działa?

Kredyt hipoteczny daje możliwość pożyczenia od banku pieniędzy pod hipotekę. Ten rodzaj kredytu charakteryzuje się zdecydowanie wyższą pożyczaną kwotą w stosunku do zwykłych kredytów gotówkowych, a także znacznie dłuższym okresem spłaty całości zadłużenia. W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę kwestia jego pozyskania jest stosunkowo prosta: bank bierze pod uwagę dochody oraz stabilność zatrudnienia. Jednak jak wygląda kwestia udzielania kredytu hipotecznego rolnikowi?

Czy rolnik może uzyskać kredyt hipoteczny?

Kredyty hipoteczne nie są w żaden sposób ograniczone do jednej kategorii osób. To oznacza, że uzyskać go może zarówno zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jak również osoba prowadząca własne gospodarstwo rolne lub jednoosobową działalność gospodarczą. Jednocześnie, choć teoretycznie nie ma żadnych ograniczeń, banki różnicują swoje wymagania jeśli chodzi m.in. o zakres dokumentów, jakie muszą dostarczyć poszczególne podmioty. Poniżej zawarliśmy najistotniejsze informacje, z jakimi musi zapoznać się każdy rolnik przed rozpoczęciem procedury kredytowej.

Na jakiej podstawie udzielany jest kredyt hipoteczny dla rolników?

Każdy, kto chce uzyskać kredyt, musi wykazywać określoną zdolność kredytową. W przypadku rolników, najczęściej wylicza się ją na podstawie tzw. hektarów przeliczeniowych. Są one publikowane rokrocznie przez GUS i określają przybliżoną kwotę dochodu osiąganego przez gospodarstwo rolne z pracy na jednym hektarze.

Nie jest to jednak jedyne źródło dochodu, jakie weźmie pod uwagę bank. Wśród dochodów, które również mogą być wliczane do zdolności kredytowej znajdują się zyski z faktur sprzedaży, środki pozyskiwane z umowy dzierżawy gruntów czy uzyskane przez rolnika dopłaty.

Powyższe kategorie określają dochody uzyskiwane przez rolnika. Jednak aby uzyskać jasną sytuację finansową danego podmiotu, bank weźmie pod uwagę również koszty, jakie ponosi rolnik. Niestety, działalność rolna ma to do siebie, że zysk charakteryzuje się niepewnością (wystarczy np. nieodpowiednia pogoda, susza czy nadmiar wilgoci, by uprawy nie przyniosły spodziewanych plonów, zdarza się również, że występuje tzw. klęska urodzaju, kiedy ceny za płody rolne są wyjątkowo niskie z uwagi na nadmiar warzyw i owoców, które pozostają w sprzedaży). Co za tym idzie, bank może oczekiwać dodatkowej gwarancji wypłacalności rolnika tak, by maksymalnie zmniejszyć ryzyko.

Dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu

Pełna dokumentacja, jaka musi być przedstawiona bankowi, jest wskazywana już na etapie załatwiania formalności. Warto jednak zawczasu przygotować sobie między innymi dokumenty potwierdzające zdolność kredytową (m.in. decyzja o przyznaniu dopłat bądź dofinansowań, rachunki lub faktury potwierdzające uzyskane przychody, wyciągi bankowe itp.), a także fakt wchodzenia w posiadanie wkładu własnego w odpowiedniej wysokości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wkład własny podczas zakupu nieruchomości obecnie wynosi 20%, jednak kwotę tę można obniżyć wykupując ubezpieczenie niskiego wkładu. Należy w takim przypadku liczyć się z tym, że w związku z wyżej wskazanym zwiększonym ryzykiem nieuzyskania wystarczających dochodów, bank może oczekiwać dodatkowej gwarancji, na przykład wykupienia ubezpieczenia nieruchomości bądź ubezpieczenia na życie.

Czy rolnik może uzyskać tylko kredyt na budowę lub zakup domu?

Warto wiedzieć, że kredyt hipoteczny dla rolników nie jest jedyną formą pożyczenia pieniędzy od banku, z jakiej może skorzystać osoba prowadząca gospodarstwo. Dodatkowo, możliwe jest skorzystanie z kredytów inwestycyjnych na zakup maszyn czy kredytów gotówkowych, dzięki którym możliwe jest pokrycie bieżących kosztów związanych z działalnością.

Kredyt hipoteczny zaś może być przeznaczony na pozyskanie nieruchomości rolnej zabudowanej, dokupienie gruntu bądź modernizację lub budowę gospodarstwa rolnego, a także jego części. Aby jednak uzyskać świadczenie, musi przejść pomyślnie przez procedurę kredytową, a tym samym wykazać, że posiada środki umożliwiające spłatę zobowiązania.