16 lipca, 2024

eFinanse.info.pl

Finanse z kraju i ze świata.

Kredyt gotówkowy ze współkredytobiorcą

Kredyt gotówkowy jest zaciągany na różne cele, których jednakże wobec banku nie trzeba precyzyjnie określać.

Kredyt gotówkowy jest obwarowany określonymi przepisami, określonymi warunkami ustalanymi przez dany bank. Podstawowym elementem, który będzie decydował o tym czy wnioskowany kredyt gotówkowy będzie udzielony, jest oczywiście zdolność kredytowa danej osoby. Jeśli dana osoba jej nie posiada, bank zazwyczaj odmawia udzielenia kredytu, a przynajmniej obniża jego kwotę do wartości odpowiadającej możliwościom spłaty przez daną osobę. Jednakże w takiej sytuacji żaden klient nie jest pozostawiony bez żadnych opcji dodatkowych. Kredyt gotówkowy może być bowiem zaciągany również ze współkredytobiorcą. Ważne jest to, że tym współkredytobiorcą może być zarówno osoba spokrewniona jak również i całkiem obca. Ważne jest jednak to, aby wspólny kredyt gotówkowy zaciągać z osobą, co do której zdolności kredytowej mamy pełen obraz. Dlaczego? W niektórych przypadkach bowiem wspólna zdolność kredytowa może zostać jeszcze bardziej obniżona.

Osoba, z którą będziemy wspólnie zaciągać kredyt gotówkowy powinna mieć pełną świadomość, że zaciągnięcie owego kredytu obniży jej zdolność kredytową, a więc powinna to uwzględnić przy planowaniu swoich przyszłych wydatków.

Współkredytobiorca w takim samym stopniu odpowiada za spłatę zadłużenia jak podstawowy kredytobiorca i ciążą na nim takie same obowiązki. Dlatego też nie należy pojęcia współkredytobiorcy utożsamiać z pojęciem żyranta, który jedynie ręczy za to, że w przypadku, gdy osoba zaciągająca kredyt gotówkowy nie będzie w stanie spłacać zobowiązania, ta przejmie na siebie ten obowiązek. W przypadku współkredytobiorcy sytuacja jest zupełnie odmienna. Obie strony mają takie same obowiązki i wspólnie ów kredyt są zobowiązane spłacać. W obliczu, gdy zdolność kredytowa nie znajduje się na wymaganym poziomie, taka opcja jest jednak jedną z najlepszych, aby ów kredyt w wymaganej wysokości mimo wszystko móc uzyskać w tej czy też innej placówce bankowej.