28 maja, 2022

eFinanse.info.pl

Finanse z kraju i ze świata.

Jak unikać konfliktu interesów w przedsiębiorstwach

W kontekście prawa gospodarczego konflikt interesów dotyczy ogólnie sytuacji, w których prywatne interesy danej osoby są sprzeczne z jej interesami i obowiązkami zawodowymi.

W większości przypadków konflikt interesów wiąże się z naruszeniem obowiązku lojalności wobec korporacji lub organizacji biznesowej. Obowiązek lojalności jest rodzajem obowiązku powierniczego, w ramach którego powiernik lub osoba działająca w imieniu innej osoby w celu zarządzania swoimi aktywami musi działać w najlepszym interesie beneficjenta. Prawo wymaga, aby działali w dobrej wierze, sumiennie, uczciwie, moralnie i uczciwie. Oznacza to, że powiernik nie może być zaangażowany w żadne transakcje na własny rachunek, konflikty interesów ani jakiekolwiek inne nadużycia w celu osiągnięcia korzyści osobistych. Przykładem mogą być członkowie korporacji zasiadający w zarządzie. Jako powiernicy są zobowiązani wobec korporacji do lojalności, a jeśli wykorzystają pewne możliwości biznesowe ze szkodą dla firmy, może dojść do konfliktu interesów. Na przykład, jeśli członek zarządu otrzymał wspaniałą ofertę zainwestowania poprzez swoją pracę w firmie, ale nie ujawnił najpierw swojej firmie możliwości inwestycji, może zostać uznany za prowadzącego działalność na własny rachunek i naruszającego obowiązek lojalności wobec przedsiębiorstwa. Jak unikać konfliktu interesów w przedsiębiorstwach

Konflikt interesów w otoczeniu biznesowym może wymagać od osoby powstrzymania się od uczestniczenia w pewnych decyzjach korporacyjnych, ponieważ poważne konflikty interesów mogą również prowadzić do sankcji i konsekwencji prawnych.

Jak wspomniano wcześniej, większość konfliktów interesów w prawie gospodarczym dotyczy konfliktu między osobistymi interesami danej osoby, a jej obowiązkami wobec korporacji, spółki osobowej lub innego rodzaju podmiotu gospodarczego. Odpowiednia obsługa prawna firm zapewniana przez adwokatów pomoże uniknąć wielu problemów. Dyrektorzy, kadra kierownicza i członkowie zarządu będą na ogół mieli większy obowiązek lojalności wobec korporacji niż inni pracownicy lub akcjonariusze. Po zidentyfikowaniu konfliktu najlepiej jest go wyjaśnić, zanim mogą wyniknąć z niego jakiekolwiek inne spory. Ponadto można nawet uniknąć konsekwencji prawnych, jeśli problem zostanie rozwiązany za pomocą mediacji.