8 grudnia, 2022

eFinanse.info.pl

Finanse z kraju i ze świata.

Laweta z OC sprawcy – kto płaci za holowanie?

Kolizja drogowa to nieprzyjemne zdarzenie zwłaszcza dla poszkodowanego w zdarzeniu. Wiele osób nie korzysta z pełni uprawnień, jakie uzyskuje w takiej sytuacji, co częściowo wynika z braku jasnych informacji na ten temat i niewiedzy. W obawie przed dodatkowymi kosztami, poszkodowany nie decyduje się na niektóre usługi, które po prostu są mu należne po zdarzeniu. Warto pamiętać choćby o tym, że poszkodowany może skorzystać z lawety z OC sprawcy. Na co zwrócić uwagę?

Odszkodowanie za holowanie

Laweta z OC sprawcy jest jednym z uprawnień, które należą się poszkodowanemu w zdarzeniu. Pojazd nienadający się do dalszej jazdy musi zostać zabrany do mechanika lub w inne miejsce, gdzie nie będzie zagrażał ruchu drogowemu.

Zagadnienie to wynika bezpośrednio z przepisów kodeksu cywilnego, a dokładniej z art. 361 § 1 i 2. Zgodnie z zawartymi tam zapisami, podmiot, który wyrządził szkodę, ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa swoich działań oraz zaniechań. Aby naprawić szkodę, należy wziąć pod uwagę straty, które zostały przez poszkodowanego poniesione, ale również ewentualne utracone korzyści.

Nie ma wątpliwości, że jeśli pojazd osoby, która nie zawiniła w kolizji drogowej, nie nadaje się do kontynuowania podróży, koszty lawety powinny zostać pokryte z OC sprawcy zdarzenia.

Czy odszkodowanie zawsze jest należne?

Co do zasady: tak. Jednak w niektórych sytuacjach mogą pojawić się wątpliwości, przez które osoba poszkodowana będzie zmuszona do samodzielnego poniesienia kosztów lawety. Kiedy mamy do czynienia z takim stanem?

Wyobraźmy sobie, że średnia cena za przewiezienie pojazdu na odległość kilkunastu-kilkudziesięciu kilometrów waha się w okolicach 200-300 zł (minimalnie więcej lub mniej w zależności od odległości). Jeśli jednak faktura przedstawiona przez poszkodowanego opiewa na kwotę dwukrotnie wyższą, mamy do czynienia z niewypełnieniem obowiązku minimalizacji szkody.

Poszkodowany ma bowiem obowiązek wybrać taką usługę, która nie będzie rażąco wykraczać cenowo poza kwoty, jakie są uznawane za standardową cenę za dane działania. Oczywiście, jeśli kolizja drogowa nastąpiła w odległości kilkuset kilometrów od domu, koszt holowania również będzie odpowiednio wyższy, jednak nie powinien on być rażąco wysoki.

Aby mieć pewność, że wybieramy lawetę w średniej cenie rynkowej, w przypadku braku wiedzy w tym zakresie, warto po prostu zadzwonić w kilka miejsc i spytać o orientacyjny koszt usługi. Jeżeli kwoty są zbliżone (a zatem wahają się o kilkanaście-kilkadziesiąt złotych), można uznać, że są zbliżone do średniej rynkowej. Jeśli jednak któraś ze wskazanych przez usługodawcę kwot jest znacząco wyższa, lepiej jest skorzystać z lawety innego dostawcy.

Wyłudzenie odszkodowania – kiedy mamy z nim do czynienia?

Wyżej wspomniane porównywanie ofert różnych firm może zająć co prawda kilka chwil, jednak pozwoli uniknąć podejrzeń dotyczących wyłudzenia odszkodowania. Jeśli kwota wskazana na fakturze znacząco odbiega od średniej rynkowej, zakład ubezpieczeń może kwestionować takie informacje. Mogą powoływać się na chęć osiągnięcia zysku i zgłosić sprawę organom ścigania do rozstrzygnięcia. Uwaga – kwestia ta dotyczy zarówno zawyżonej kwoty za przewóz, jak również podejrzanie długiej trasy (przykładowo, jeśli poszkodowany mieszka w odległości 50 km od miejsca zdarzenia, przewożenie samochodu na odległość 150 czy 200 km może budzić wątpliwości).

Takie zgłoszenie będzie dotyczyć nie tylko poszkodowanego w zdarzeniu drogowym, którego pojazd był holowany, ale również firmy holującej pojazd. Obydwie strony mogą być podejrzewane o kolaborację i wystawienie zawyżonej faktury w celu osiągnięcia zysku.

Podsumowując, laweta z OC sprawcy jest zawsze należna osobie, która została poszkodowana w wypadku, o ile jej pojazd nie nadaje się do kontynuowania jazdy. Należy jednak zachować rozsądek i wybrać ofertę, której kwota jest przybliżona do średniej rynkowej. Oczywiście, jeśli zdarzenie miało miejsce w niedzielę lub święto bądź pojazd musi zostać odholowany na znaczną odległość, koszt przewiezienia pojazdu będzie wyższy, jednak nie powinna to być kwota rażąco wysoka.

________________________

Artykuł powstał dzięki uprzejmości Kancelarii CITI