25 kwietnia, 2024

eFinanse.info.pl

Finanse z kraju i ze świata.

Upadłość konsumencka, wyjście ostateczne

W życiu ludzkim mogą przytrafić się różne sytuacje prowadzące do problemów różnej natury.

Między innymi możliwe jest wpadnięcie w spiralę długów, z których trudno jest się uratować. Do takich kłopotów może dojść w wyniku różnych zdarzeń losowych, katastrof prowadzących do utraty majątku, nagłej choroby, utraty pracy, itp. Aktualnie wielu ludzi ma problemy związane ze swoim sporym zadłużeniem, a wybrnięcie z takiej sytuacji jest możliwe na kilka sposobów. Można próbować negocjować spłatę długów w korzystnych ratach albo starać się o umorzenie części. Rozwiązaniem ostatecznym jest z kolei upadłość konsumencka.

Najważniejsze informacje związane z upadłością konsumencką

W trudnych czasach współczesnych wpadnięcie w pętlę długów nie jest wcale takie trudne. Najgorszym wyjściem jest zaciąganie kredytów i pożyczek na spłatę innych zobowiązań. Po pewnym czasie prowadzi to do utraty płynności finansowej i dana osoba nie będzie w stanie skutecznie spłacać swoich długów nawet w ramach windykacji lub egzekucji komorniczej. Ostateczne rozwiązanie w takiej sytuacji to upadłość konsumencka, która jest orzekana przez sąd. Wnioskować o to może sam dłużnik lub wierzyciel w sytuacji, gdy nie ma żadnych szans na spłatę zaciągniętych długów.

Postępowanie sądowe w ramach upadłości konsumenckiej dotyczy osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stały się niewypłacalne z różnych powodów. W wyniku takiego procesu wszystkie roszczenia wierzycieli są zaspokajane zbiorczo z majątku dłużnika, który zostaje częściowo lub w całości zlikwidowany. W zamian za to można liczyć na częściowe umorzenie długów, a efektem końcowym takiego procesu jest oddłużenie osoby, która może naprawić swoją sytuację i zacząć nowe życie z „czystą kartą”.

Oczywiście decydując się na wnioskowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, konieczne jest skorzystanie z pomocy dobrych fachowców specjalizujących się w tej dziedzinie prawa. Dobre kancelarie, takie jak na przykład https://podel.pl zatrudniają pracowników, którzy są w stanie udzielać swoim klientom niezbędnych porad. Oferują też pomoc związaną z przygotowywaniem wniosków i dokumentów, a także reprezentują klienta przed sądem w celu uzyskania jak najkorzystniejszego rezultatu postępowania.